Forside    Fotogalleri    Lager    Restaurering    Adresse

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Vår produksjon av trevarer foregår på Gullverket gamle skole. I tillegg til den gamle bygningen  har vi nytt snekkerverksted  hvor vi også disponerer egen materialtørke. Vi produserer forskjellig trevareprodukter fortrinnsvis på bestilling. Av produkter kan nevnes møbler i flammebjerk event. andre tresorter, Eidsvoll kjøkkenet. Produksjon av innredninger til stue ol. Vi tar også på oss oppussing av gamle møbler. Treverk til veteranbiler iform av  karosseri, hjul , kalesjebuer ol. er også noe vi påtar oss I event. ledige stunder benytter vi tiden til å produsere mindre ting for lager. Se for øvrig produkter på lager.